Konfidencialumas

Asmens duomenų tvarkymas Už internetinės parduotuvės lol-surprise.ee asmens duomenų tvarkymą yra atsakinga „4Family OÜ“ (registracijos numeris: 14235907), juridinis adresas: Harjumaa, Tallinn, Vormsi 4-25, 13913, tel.: +372 5622 7987 ir el. pašto adresas: info@4family.ee. Kokie asmens duomenys yra tvarkomi - vardas, telefono numeris ir el. pašto adresas; - prekių pristatymo adresas; - banko sąskaitos numeris; - prekių ir paslaugų kaina bei duomenys, susiję su apmokėjimais (apsipirkimo istorija); - pagalbai klientams reikalingi duomenys. Kokiu tikslu tvarkomi asmens duomenys Asmens duomenys naudojami klientų užsakymams tvarkyti ir prekėms pristatyti. Pirkimo istorijos duomenys (pirkimo data, prekė, kiekis, kliento duomenys) yra naudojami įsigytų prekių bei paslaugų apžvalgai sudaryti, taip pat kliento teikiamoms pirmenybėms analizuoti. Banko sąskaitos numeris yra naudojamas lėšų grąžinimui klientui. Asmens duomenys, tokie kaip el. pašto adresas, telefono numeris, kliento vardas yra tvarkomi siekiant išspręsti problemas, susijusias su prekėmis ir paslaugų teikimu (klientų aptarnavimas). Internetinės parduotuvės naudotojo IP adresas ar kiti tinklo identifikatoriai apdorojami teikiant internetinės parduotuvės, kaip informacinės visuomenės dalies paslaugas, taip pat siekiant tvarkyti interneto naudojimo statistiką. Teisinis pagrindas Asmens duomenys tvarkomi siekiant įvykdyti su klientu sudarytą sutartį. Asmens duomenys yra tvarkomi siekiant įvykdyti teisinę prievolę (pavyzdžiui, vykdyti apskaitą ir spręsti vartotojų ginčus). Priimančiosios šalys, kurioms perduodami asmens duomenys. Asmens duomenys perduodami internetinės parduotuvės klientų aptarnavimo tarnybai, kad būtų galima tvarkyti pirkimus ir pirkimo istoriją bei išspręsti klientų problemas. Vardas, telefono numeris ir el. pašto adresas perduodami kliento pasirinktam transporto paslaugų teikėjui. Kai kalbama apie kurjerio pristatomas prekes, tada, be kontaktinės informacijos, perduodamas ir kliento adresas. Jei internetinės parduotuvės apskaitą tvarko atitinkamos paslaugos teikėjas, tada asmens duomenys yra perduodami atitinkamos paslaugos teikėjui apskaitos operacijoms atlikti. Asmens duomenys gali būti perduoti informacinių technologijų paslaugų teikėjams, jei to reikia internetinės parduotuvės funkcionalumui ar duomenų saugojimui užtikrinti. Saugumas ir prieiga prie duomenų Asmens duomenys saugomi serveriuose, esančiuose Europos Sąjungos valstybės narės ar šalių, kurios įstojo į Europos ekonominę erdvę teritorijoje. Duomenys gali būti perduoti toms šalims, kuriose Europos Komisija duomenų apsaugos lygį įvertino kaip pakankamą, taip pat JAV įmonėms, prisijungusioms prie bendros „privatumo skydo“ („PrivacyShield“) koncepcijos. Internetinės parduotuvės darbuotojai turi prieigą prie asmens duomenų ir gali susipažinti su asmens duomenimis, kad išspręstų techninius bei su internetinės parduotuvės naudojimu susijusius klausimus ir teiktų klientų aptarnavimo paslaugas. Internetinė parduotuvė taiko atitinkamas fizines, organizacines ir informacinių technologijų saugumo priemones, kad apsaugotų asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, praradimo, pakeitimo ar neteisėtos prieigos bei atskleidimo. Asmens duomenų perdavimas įgaliotiems internetinės parduotuvės tvarkytojams (pavyzdžiui, transporto paslaugų teikėjui ir duomenų saugojimui) vykdomas remiantis sutartimis, sudarytomis su internetine parduotuve ir įgaliotais duomenų tvarkytojais. Tvarkydami asmens duomenis įgalioti duomenų tvarkytojai privalo užtikrinti tinkamas saugumo priemones. Susipažinimas su asmens duomenimis ir jų taisymas Susipažinti su asmeniniais duomenimis ir juos taisyti galite internetinės parduotuvės naudotojo profilyje. Jei perkate nesukūrę naudotojo paskyros, su asmeniniais duomenimis galite susipažinti susisiekę su klientų aptarnavimo tarnyba. Sutikimo atšaukimas Jei asmens duomenys tvarkomi remiantis kliento sutikimu, klientas turi teisę atsiimti sutikimą, apie tai informuodamas klientų aptarnavimo tarnybą el. paštu. Saugojimas Kai internetinėje parduotuvėje uždaroma kliento paskyra, asmens duomenys ištrinami, nebent tokius duomenis reikia išsaugoti apskaitai ar vartotojų ginčams spręsti. Jei internetinėje parduotuvėje apsiperkama nesukūrus kliento paskyros – apsipirkimo istorija saugoma trejus metus. Ginčų, susijusių su apmokėjimais ir naudotojų pretenzijomis atveju, asmens duomenys saugomi tol, kol įvykdomas atitinkamas reikalavimas arba iki senaties termino. Asmens duomenys, reikalingi apskaitai, saugomi septynerius metus. Ištrynimas Norėdami ištrinti asmeninius duomenis, susisiekite su klientų aptarnavimo tarnyba el. paštu. Atsakymas į prašymą ištrinti duomenis išsiunčiamas ne vėliau kaip per mėnesį, taip pat nurodomas duomenų ištrynimo laikotarpis. Perkėlimas Atsakymas į prašymą dėl asmens duomenų perkėlimo elektroniniu paštu išsiunčiamas ne vėliau kaip per mėnesį. Klientų aptarnavimo tarnyba patikrina asmens tapatybę ir praneša apie asmens duomenų perkėlimą. Tiesioginės rinkodaros pranešimai El. pašto adresas ir telefono numeris naudojami žinutėms siųsti, tiesioginės rinkodaros tikslais, jei klientas davė sutikimą. Jei klientas nenori gauti žinučių, siunčiamų tiesioginės rinkodaros tikslais, tada turi spustelėti atitinkamą nuorodą el. laiško apačioje arba susisiekti su klientų aptarnavimo tarnyba. Jei asmens duomenys tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais (profiliavimas), klientas turi teisę bet kuriuo metu prieštarauti tiek pradiniam, tiek vėlesniam jo asmens duomenų tvarkymui, įskaitant profilio analizę, susijusią su tiesiogine rinkodara, apie ką būtina informuoti klientų aptarnavimo tarnybą el. paštu. Ginčų sprendimas Ginčai, susiję su asmens duomenų tvarkymu, sprendžiami per klientų aptarnavimo tarnybą (info@4family.ee). Prižiūrėtojas yra Estijos duomenų apsaugos inspekcija (info@aki.ee). Tinklalapyje naudojami šie slapukų tipai: Pagrindiniai / privalomi slapukai. Šie slapukai yra būtini norint naršyti svetainėje ir naudotis jos elementais, tokiais kaip prieiga prie saugomų sričių. Be šių slapukų jums negali būti teikiamos paslaugos. Jie nerenka informacijos, padedančios atpažinti lankytoją; Veiklos slapukai – jie renka informaciją apie tai, kaip lankytojai naudojasi interneto svetaine, pavyzdžiui, kokiuose puslapiuose lankosi dažniausiai ir ar svetainės siunčia jiems klaidų pranešimus. Jie nerenka informacijos, padedančios atpažinti lankytoją. Visa jų renkama informacija yra apibendrinta ir anonimiška. Šie slapukai naudojami tik svetainei pagerinti; Funkciniai slapukai. Jie leidžia interneto svetainei įsiminti jūsų nustatytas parinktis (pvz., naudotojo vardą, kalbą ar regioną, kuriame esate) ir pasiūlyti išplėstines ir suasmenintas funkcijas. Pvz., internetinis puslapis gali parodyti jums vietinius orus ar eismą keliuose, kaupdamas slapukuose informaciją apie regioną, kuriame esate. Šie failai taip pat gali būti naudojami norint įsiminti teksto dydžio, šrifto ir kitų jūsų pasirinktų interneto svetainės elementų pakeitimus. Jie taip pat gali būti naudojami teikiant jums aktualias paslaugas, pavyzdžiui, vaizdo įrašo peržiūrą ar tinklaraščio įrašų komentavimą. Slapukų renkama informacija gali būti anonimiška, be to, jie negali sekti kitų internetinių tinklalapių; Tiksliniai arba reklaminiai slapukai – šie slapukai naudojami tam, kad rodytų reklaminius skelbimus, kurie atitinka jūsų interesus. Be to, jie padeda apriboti vieno skelbimo peržiūrų skaičių ir išmatuoti reklaminių kampanijų efektyvumą. Paprastai juos įdiegia reklamos tinklai, gavę internetinės svetainės administratoriaus leidimą. Reklaminiai slapukai įsimena, kad lankėtės konkrečioje svetainėje ir šią informaciją perduoda kitoms organizacijoms, pavyzdžiui, reklamuotojams. Tiksliniai arba reklaminiai slapukai dažnai yra susiję su kitos organizacijos teikiamu svetainės funkcionalumu. Trečiosios šalies slapukai Mes leidžiame trečiosioms šalims, su kuriomis esame sudarę atskirą sutartį, naudoti slapukus ir kitas technologijas, siekiant rinkti informaciją apie tai, kaip jūs naudojatės svetaine. Tokiomis trečiosiomis šalimis laikomi (1) verslo partneriai, kurie renka informaciją, kai peržiūrite ar kitaip sąveikaujate su jų interneto svetainėje rodomais skelbimais; ir (2) reklaminiai tinklai, kurie renka informaciją apie jūsų pomėgius, kai peržiūrite vieną iš jų skelbimų. Trečiųjų šalių surinkta informacija naudojama numatyti jūsų pomėgius ar pageidavimus, kad jie galėtų savo tinklalapyje ar kituose interneto puslapiuose rodyti skelbimus ar rinkodaros medžiagą, pritaikytą jūsų numanomiems interesams. Partneriai ir reklaminiai tinklai, rodantys reklamą atsižvelgiant į interesus, turi ribotą prieigą prie nedidelio kiekio informacijos apie jūsų profilį ir įrenginį, kuri reikalinga jūsų interesus atitinkančių skelbimų rodymui. Tačiau jie gali pakartotinai panaudoti šį nedidelį duomenų kiekį kitose svetainėse ar teikiant kitas paslaugas. Mes nesidalijame informacija, kuri leistų jus identifikuoti su trečiosiomis šalimis (pavyzdžiui, el. pašto adresu); tačiau jie gali turėti prieigą prie informacijos apie jūsų naudojamą įrenginį (pavyzdžiui, IP ar MAC adresą). Mes negalime pasiekti ar valdyti technologijų, kurias šios trečiosios šalys naudoja rinkdamos informaciją apie jūsų interesus, ir ši politika neapima trečiųjų šalių duomenų tvarkymo būdų. Mes nekontroliuojame trečiųjų šalių veiklos, išskyrus atvejus, nurodytus šiame dokumente.